Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023

Thành phố muốn triển khai các biện pháp giảm tiốc độ giao thông thiết lập nhanh trong khu dân cư của quý vị vào năm 2024. Dựa trên phản hồi của cộng đồng vào đầu năm nay, Thành phố đã có một gói các biện pháp giảm tốc độ giao thông hướng tới giải quyết lưu lượng và tốc độ cao của xe cộ.

Ngoài ra, Thành phố đã phát triển các ý tưởng tái thiết lâu dài đường Adanac St giữa đường Boundary Rd. và đường Rupert St để cải thiện sự an toàn, thoải mái và khả năng tiếp cận cho tất cả người sử dụng đường bộ.

Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của quý vị về các biện pháp được đề xuất.

 1. Tham d hi tho trc tuyến (bằng tiếng Anh) vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 lúc 6:30 chiều.
 2. Trc tiếp tam d s kin (với nhân viên nói tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại) vào những ngày và địa điểm sau:
  • Thứ Năm, ngày 14 tháng 9, 2:30 chiều - 6:00 chiều, Trung tâm Cộng đồng Hastings
  • Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, 9:00 sáng – 1:00 chiều, Công viên Adanac (gần sân chơi)
  • Thứ Năm, ngày 21 tháng 9, 2:30 chiều - 6:00 chiều, Trung tâm Cộng đồng Hastings
 3. Tham gia kho sát trc tuyến (bằng tiếng Anh) từ Thứ Tư ngày 30 tháng 8 đến Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023.
  • Quý vị có thể tham gia khảo sát qua điện thoại. Vui lòng gọi số 3-1-1 trước Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Quý vị sẽ được chào đón bằng một lời nhắn tự động. Vui lòng giữ máy cho đến khi có người tiếp chuyện quý vị và cho biết ngôn ngữ mà quý vị muốn sử dụng.

Truy cập shapeyourcity.ca/adanac-overpass xem những thay đổi được đề xuất, ghi tên dự hội thảo và tham gia khảo sát.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về dự án này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi qua email theo địa chỉ adanac-overpass@vancouver.ca hoặc gọi số 3-1-1.

Categories: Tiếng Việt
Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Facebook Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Twitter Share Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 on Linkedin Email Cập nhật mùa hè Tiếng Việt 2023 link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>