Hãy tham gia! (Vietnamese)

CLOSED: This discussion has concluded.

Thành phố có nên cho phép xây dựng thêm nhiều loại cửa hàng và dịch vụ quy mô nhỏ tại các khu dân cư không? Nếu có, nên cho phép những loại hình kinh doanh nào? Các cửa hàng nên được bố trí ở đâu? Đây là một số câu hỏi mà chúng tôi muốn xin ý kiến đóng góp từ quý vị.

Hãy tm hiểu thêm, hoặc chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của quý vị thông qua:

  • Tham gia KHẢO SÁT ngắn của chúng tôi (Thời hạn chót là thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2023)
  • Tham gia một trong số Các sự kiện Quảng bá Có sự tham gia của Công chúng
  • ĐỌC các tài liệu căn bản và Báo cáo của Hội đồng vào tháng Một năm 2021 (chỉ có bản tiếng Anh)

Phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho những thay đổi về chính sách và quy định trong tương lai, dự kiến diễn ra vào năm 2024. Kết quả của tiến trình khảo sát này sẽ được công bố sau trong năm nay.

Categories: Tiếng Việt
Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Facebook Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Twitter Share Hãy tham gia! (Vietnamese) on Linkedin Email Hãy tham gia! (Vietnamese) link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>