August 17 2020

Nilunsad ang pag-uugnayan sa Budget 2021

September 20 2020

Pagsasara ng pag-uugnayan sa Budget 2021

December 01 2020

Ang Draft Budget 2021 ay pinakita sa Mga Miyembro ng Konseho ng Lungsod. Ang publiko ay maaaring magpalagda upang makapagsalita sa Konseho ng Lungsod.

December 08 2020

Deliberasyon ng Konseho ng Lungsod at pagboto sa final budget

August → November 2020

Ang mga plano ng serbisyo at mga kaugnay na budget ay inihinanda

November 2020

Nilathala ang Draft budget sa huling bahagi ng Nobyembre