Draft 2023-2026 Capital Plan

CLOSED: This discussion has concluded.

Gusto namin ang inyong feedback sa mga puhunan sa imprastraktura at mga amenidad ng Lungsod na kasama ang mga parke, bangketa, sewer pipe, mga pasilidad ng komunidad tulad ng mga recreation center at mga aklatan, mga munisipal na pasilidad, mga pasilidad para sa pampublikong kaligtasan, at marami pa.

Bakit?

Dahil ang lahat ng mga serbisyo ng Lungsod ay nangangailangan ng suporta ng maayos na napapanatiling imprastraktura at amenidad upang panatiliing suwabeng tumatakbo ang ating lungsod. Ang pamumuhan sa mga lugar na ito ay nakakatulong na mag-ambag sa kalidad ng buhay natin, ito man ay paano tayo gumagalaw, paano natin nae-enjoy ang mga pampublikong espasyo, paano tayo pinananatiling ligtas, paano tayo umaayon sa pagbabago ng klima, at paano tayo nakakatanggap ng malinis na tubig at mga ibang pangunahing serbisyo.

Nagsasagawa ang Lungsod ng pampublikong ugnayan sa Capital Plan tuwing apat na taon.

Tungkol sa Capital Plan

Ang draft 2023-2026 Capital Plan ay nagbabalangkas ng mga panukalang puhunan sa imprastraktura at mga amenidad sa ating lungsod.

Malaking bahagi ng mga pondo ng planong kapital ay pinpuhunan sa inaatas na trabaho para panatiliin at i-renew ang umiiral na imprastraktura at mga amenidad sa buong lungsod para panatiliin sila sa mabuting lagay. Ang natitirang bahagi ng mga pondong ito ay pinuhunan sa imprastraktura at mga amenidad sa hinaharap para makatulong na matugunan ang mga inaatas ng ating lumalagong populasyon at ekonomiya.

Gawin ang ating survey!

Ikaw ba ay nakatira o may-ari/nagpapatakbo ng negosyo sa Vancouver?

Nais naming makarinig mula sa inyo!

Gawin ang aming Capital Plan survey para ipaalam sa amin kung ano ang palagay niyo tungkol sa mga panukalang puhunan para sa imprastraktura at mga amenidad ng Lungsod para sa susunod na apat na taon.

Ang inyong feedback ay pagsasamahin sa isang pampublikong ulat at makakatulong sa pag-abiso sa desisyon ng Konseho ng Lungsod sa panghuling Capital Plan sa unang bahagi ng Hulyo.

Ang survey na ito ay aabutin ng mga 10 minuto para matapos.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>