Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026

CLOSED: This discussion has concluded.

Chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi của quý vị về các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tiện nghi của Thành phố, bao gồm công viên, vỉa hè, đường cống, các công trình cộng đồng như trung tâm giải trí và thư viện, cơ sở thành phố, an toàn công cộng và nhiều thứ khác nữa.

Tại sao?

Bởi vì tất cả các dịch vụ của Thành phố cần sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng và tiện nghi được duy trì tốt để giữ cho thành phố của chúng ta vận hành trơn tru. Việc đầu tư vào các lĩnh vực này giúp tăng cường phẩm chất cuộc sống của chúng ta, từ cách chúng ta di chuyển, cách chúng ta tận hưởng không gian công cộng, cách chúng ta được giữ an toàn, cách chúng ta thích ứng với biến đổi khí hậu, và cách chúng ta nhận được nước sạch, đến các dịch vụ cốt lõi khác.

Thành phố tiến hành tham khảo công chúng về Kế hoạch Nguồn vốn (Capital Plan) mỗi bốn năm một lần

Giới thiệu về Kế hoạch Nguồn vốn

Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026 đề ra các khoản đầu tư được đề xuất vào cơ sở hạ tầng và cho các tiện nghi của thành phố của chúng ta.

Một phần lớn ngân quỹ từ kế hoạch nguồn vốn được đầu tư vào công việc cần thiết để duy trì và đổi mới cơ sở hạ tầng và tiện nghi hiện tại xung quanh thành phố để giữ chúng ở hình thức tốt. Phần ngân quỹ còn lại được đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tiện nghi trong tương lai để giúp đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế và dân số ngày càng tăng của chúng ta.

Tham gia khảo sát của chúng tôi!

Quý vị có sống hoặc sở hữu/điều hành một doanh nghiệp ở Vancouver không?

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!

Thực hiện khảo sát về Kế hoạch Nguồn vốn để cho chúng tôi biết những điều quý vị suy nghĩ về các khoản đầu tư được đề xuất cho cơ sở hạ tầng và tiện nghi của Thành phố trong bốn năm tới.

Phản hồi của quý vị sẽ được tổng hợp vào một báo cáo công khai và sẽ giúp cung cấp thông tin cho quyết định của Hội đồng Thành phố về Kế hoạch Nguồn vốn cuối cùng trong đầu tháng Bảy.

Mất khoảng 10 phút để hoàn thành khảo sát này.

Share Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026 on Facebook Share Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026 on Twitter Share Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026 on Linkedin Email Dự thảo Kế hoạch Nguồn vốn 2023-2026 link
<span class="translation_missing" title="translation missing: en-US.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>