Category Tagalog   Show all

 • Maugnay! (Tagalog)

  Share Maugnay! (Tagalog) on Facebook Share Maugnay! (Tagalog) on Twitter Share Maugnay! (Tagalog) on Linkedin Email Maugnay! (Tagalog) link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  Dapat bang payagan ng Lungsod ang mas maraming klase ng maliliit na tindahan at serbisyo sa mga residensiyal na lugar? Kung oo, anong mga klase ng negosyo ang dapat payagan? Saan dapat naroon ang mga tindahan? Ito ang ilang mga tanong na hinahanapan naming masagot.

  Matuto pa, o ibahagi ang mga nasasaisip mo at mga ideya sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

  • Gawin ang ating maikling survey (Deadline sa Biyernes, Oktubre 10, 2023)
  • Dumalo sa isa sa aming mga pop-up na engagement event
  • BASAHIN ang aming mga background na materyales at Ulat ng Konseho noong Enero 2021 (Ingles lang)

  Ang pagpuna mo ay gagamitin para abisuhan ang patakaran sa hinaharap at mga pangregulatoryong pagbabagong inaasahang maganap sa 2024. Ang mga resulta mula sa proseso ng pakikipag-ugnayang ito ay magagamit sa huling bahagi ng taong ito.