Consultation has concluded

Category Tagalog   Show all

 • Impormasyon sa Tagalog | Phase 3 | Information in Tagalog

  Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 3 | Information in Tagalog on Facebook Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 3 | Information in Tagalog on Twitter Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 3 | Information in Tagalog on Linkedin Email Impormasyon sa Tagalog | Phase 3 | Information in Tagalog link

  Tinatrabaho ng Vancouver Board of Parks and Recreation ang pangunahing istratehiya para lumikha at sariwain ang mga sports field ng lungsod sa susunod na 10 taon. Ang Istratehiya ng Sport Field ay tutulong sa ating maunawaan ang kasalukuyang estado ng ating mga field at mabisang magplano para sa hinaharap.

  Kami ay kasalukuyang nasa aming ikatlo at huling yugto ng pakikipag-ugnayan. Gusto namin ang iyong feedback sa:

  • Draft na plano sa pagpapatupad ng "mga malaking hakbang": mga pagbabago na magdudulot ng pagbabago sa mga partikular na larangan at sa kabuung sistema ng larangan ng palakasan; at,
  • Isang listahan ng mga potensyal na kapital na proyekto para sa pinakamahalagang malalaking hakbang. Humihingi kami ng input sa mga kalakasan at paghamon ng mga potensyal na proyektong ito.

  Pakitingnan ang aming Phase 3 boards (PDF, 6.8 MB) para sa higit pang impormasyon.

  Ibahagi ang iyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagkuha ng aming Phase 3 na survey. Mangyaring gamitin ang awtomatikong tool sa pagsasalin, na matatagpuan sa kanang tuktok ng pahina, upang isalin ang survey.

  *Palatandaan: ang serbisyo ng pagsasalin sa aming website ay hino-host ng Google Translate. Dahil isa itong third-party na serbisyo, hindi namin magagarantiya ang kalidad o katumpakan ng anumang isinaling-wikang nilalaman.

 • Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog

  Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Facebook Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Twitter Share Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog on Linkedin Email Impormasyon sa Tagalog | Phase 2 | Information in Tagalog link

  Tinatrabaho ng Vancouver Board of Parks and Recreation ang pangunahing istratehiya para lumikha at sariwain ang mga sports field ng lungsod sa susunod na 10 taon. Ang Istratehiya ng Sport Field ay tutulong sa ating maunawaan ang kasalukuyang estado ng ating mga field at mabisang magplano para sa hinaharap.

  Sa kasalukuyan, tayo ay nasa ating pangalawang yugto ng ugnayan. Gusto namin ang iyong feedback sa:

  • Draft Strategy Foundations na kasama ang:
   • Mga Patnubay na Prinsipyo
   • Mga Pangunahing Direksiyon
  • Balangkas ng Pamantayan sa Pagpili ng Site na gagamitin para kilalanin at unahin ang potensiyal na upgraded o mga bagong site ng sport field


  Mayroong Phase 3 na Ugnayan sa tag-init ng 2023. Ang panghuling yugtong ito ng ugnayan ay hihingi ng input sa plano ng pagpapatupad ng Istratehiya na kikilala sa mga potensiyal na prayoridad na proyekto. Kakalap din ng feedback sa mga mas detalyadong rekomendasyon.

  Pakibahagi ang mga nasasa-isip mo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng aming Phase 2 na survey. Pakigamit ang awtomatikong tool otulong sa pagsasalin, na nasa tuktok na kanan ng pahina.