Consultation has concluded

Category Vietnamese   Show all

 • Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 3 | Information in Vietnamese

  Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 3 | Information in Vietnamese on Facebook Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 3 | Information in Vietnamese on Twitter Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 3 | Information in Vietnamese on Linkedin Email Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 3 | Information in Vietnamese link

  Sở Công viên và Giải trí Vancouver ( Vancouver Board of Parks and Recreation) đang thực hiện một chiến lược lớn nhằm xây dựng và tân trang các sân thể thao của thành phố trong vòng 10 năm tới. Chiến lược Phát triển Sân thể thao (Sport Field Strategy) sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hiện trạng các sân và lập kế hoạch hiệu quả cho tương lai.

  Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn tham gia của công chúng thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng. Chúng tôi muốn nhận ý kiến phản hồi của quý vị về:

  • Bản thảo kế hoạch thực hiện “những bước chuyển lớn”: những thay đổi sẽ tạo ra một sự khác biệt cho các sân chơi cụ thể và toàn bộ hệ thống sân thể thao; và,
  • Một danh mục các dự án vốn tiềm năng cho những bước chuyển lớn quan trọng nhất. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp về những điểm mạnh và thách thức của các dự án tiềm năng này.

  Vui lòng xem các bảng Giai đoạn 3 (PDF, 6.8 MB) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị bằng cách tham gia khảo sát Giai đoạn 3 của chúng tôi. Vui lòng sử dụng công cụ dịch thuật tự động, nằm ở góc trên cùng bên phải của trang, để dịch khảo sát.

  *Lưu ý: dịch vụ dịch thuật trên trang mạng của chúng tôi do Google Translate cung cấp. Vì đây là dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng hoặc tính chính xác của bất kỳ nội dung được dịch nào.

 • Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese

  Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese on Facebook Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese on Twitter Share Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese on Linkedin Email Thông tin bằng Tiếng Việt | Phase 2 | Information in Vietnamese link

  Sở Công viên và Giải trí Vancouver ( Vancouver Board of Parks and Recreation) đang thực hiện một chiến lược lớn nhằm xây dựng và tân trang các sân thể thao của thành phố trong vòng 10 năm tới. Chiến lược Phát triển Sân thể thao (Sport Field Strategy) sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hiện trạng các sân và lập kế hoạch hiệu quả cho tương lai.

  Hiện chúng tôi đang trong đợt xin ý kiến công chúng giai đoạn hai. Chúng tôi muốn lấy ý kiến phản hồi của quý vị về:

  • Bản thảo Nền tảng Chiến lược (Draft Strategy Foundations) bao gồm:
   • Các Nguyên tắc Hướng dẫn
   • Các Phương hướng Chính yếu
  • Bản thảo Tiêu chí Lựa chọn Địa điểm (Draft Site Selection Criteria) sẽ được sử dụng để xác định và ưu tiên thực hiện các địa điểm sân thể thao mới hoặc được nâng cấp


  Đợt Tham gia của Công chúng Giai đoạn 3 sẽ được thực hiện vào mùa hè năm 2023. Đợt xin ý kiến công chúng giai đoạn cuối cùng này sẽ thu thập ý kiến đóng góp về kế hoạch thực hiện Chiến lược, trong đó sẽ xác định các dự án ưu tiên tiềm tàng. Cũng sẽ thu nhận các ý kiến phản hồi về nhiều đề xuất chi tiết hơn.

  Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của quý vị bằng cách tham gia Cuộc khảo sát giai đoạn 2 của chúng tôi. Vui lòng sử dụng công cụ dịch tự động, nằm ở phía trên cùng bên phải của trang.