Rupert and Renfrew Station Area Plan

Share Rupert and Renfrew Station Area Plan on Facebook Share Rupert and Renfrew Station Area Plan on Twitter Share Rupert and Renfrew Station Area Plan on Linkedin Email Rupert and Renfrew Station Area Plan link

繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | Tagalog

With your help, we’re reimagining the area around the Rupert and Renfrew SkyTrain stations as we plan for future growth and look for opportunities to:

 • advance reconciliation
 • add more housing choices
 • enhance Still Creek
 • support job growth
 • make it easier to walk, cycle, or roll through the area.

This spring we heard from over 1,000 people as part of our public engagement events and had almost 600 people take our community survey. An Engagement Summary of these events is now available.

We have begun drafting the plan and we are working hard to make sure that one of the key elements that makes this neighbourhood so unique, Still Creek, is able to thrive in the future. In addition to being the only salmon bearing creek in the city, the creek also helps with drainage and is considered part of the area’s stormwater infrastructure! The updated Still Creek Enhancement Study has now been released and we'll be sharing the results of the study with the community this fall:

 • "Wetland Wonders: Explore Learn and Connect at Falaise Park" - Saturday, October 7, 10:00 - 12:00 - We're partnering with Still Moon Arts Society, to learn about the City's plans for Falaise Park, participate in a BioBlitz of the park, and learn about Still Creek. Try on a bird costume, make a rope out of plants and enjoy some refreshments.
 • Info Pop-Ups - An opportunity for the community to learn about Still Creek and ask questions of staff:
  • Thursday, October 12, 2023 - VPL Renfrew Branch, 2:00 - 4:30 pm
  • Tuesday, October 17, 2023 - Renfrew Park Community Centre, 4:00 - 7:00 pm
  • Wednesday, October 25, 2023 - Thunderbird Community Centre, 3:00 - 6:00 pm
 • Still Creek Fest - Saturday, November 4, 1:00 - 4:00 pm - Join us, Still Moon Arts, and Stream of Dreams for a community celebration of Still Creek, featuring wooden fish painting to update the Still Creek Fish on Fences mural, Community Vision Quilt needle felting, children's entertainment and much more.

We’re currently finishing some additional technical work and studies to understand how we can keep Still Creek healthy, including maintaining the flow of groundwater to the creek year-round. This analysis means we won’t have a Draft Plan ready to share this fall: public engagement on the Draft Plan is now scheduled for early 2024. Our fall events are information updates and a chance for the community to learn more about Still Creek.

Continue visiting this webpage for updates on other events or upcoming public engagement, or sign-up to our email list to receive event notifications and project updates.

If you have any questions please email rupertrenfrewplan@vancouver.ca.

繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | Tagalog

With your help, we’re reimagining the area around the Rupert and Renfrew SkyTrain stations as we plan for future growth and look for opportunities to:

 • advance reconciliation
 • add more housing choices
 • enhance Still Creek
 • support job growth
 • make it easier to walk, cycle, or roll through the area.

This spring we heard from over 1,000 people as part of our public engagement events and had almost 600 people take our community survey. An Engagement Summary of these events is now available.

We have begun drafting the plan and we are working hard to make sure that one of the key elements that makes this neighbourhood so unique, Still Creek, is able to thrive in the future. In addition to being the only salmon bearing creek in the city, the creek also helps with drainage and is considered part of the area’s stormwater infrastructure! The updated Still Creek Enhancement Study has now been released and we'll be sharing the results of the study with the community this fall:

 • "Wetland Wonders: Explore Learn and Connect at Falaise Park" - Saturday, October 7, 10:00 - 12:00 - We're partnering with Still Moon Arts Society, to learn about the City's plans for Falaise Park, participate in a BioBlitz of the park, and learn about Still Creek. Try on a bird costume, make a rope out of plants and enjoy some refreshments.
 • Info Pop-Ups - An opportunity for the community to learn about Still Creek and ask questions of staff:
  • Thursday, October 12, 2023 - VPL Renfrew Branch, 2:00 - 4:30 pm
  • Tuesday, October 17, 2023 - Renfrew Park Community Centre, 4:00 - 7:00 pm
  • Wednesday, October 25, 2023 - Thunderbird Community Centre, 3:00 - 6:00 pm
 • Still Creek Fest - Saturday, November 4, 1:00 - 4:00 pm - Join us, Still Moon Arts, and Stream of Dreams for a community celebration of Still Creek, featuring wooden fish painting to update the Still Creek Fish on Fences mural, Community Vision Quilt needle felting, children's entertainment and much more.

We’re currently finishing some additional technical work and studies to understand how we can keep Still Creek healthy, including maintaining the flow of groundwater to the creek year-round. This analysis means we won’t have a Draft Plan ready to share this fall: public engagement on the Draft Plan is now scheduled for early 2024. Our fall events are information updates and a chance for the community to learn more about Still Creek.

Continue visiting this webpage for updates on other events or upcoming public engagement, or sign-up to our email list to receive event notifications and project updates.

If you have any questions please email rupertrenfrewplan@vancouver.ca.

 • Tháng Giêng 2023 - Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu (Vietnamese)

  Share Tháng Giêng 2023 - Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu (Vietnamese) on Facebook Share Tháng Giêng 2023 - Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu (Vietnamese) on Twitter Share Tháng Giêng 2023 - Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu (Vietnamese) on Linkedin Email Tháng Giêng 2023 - Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu (Vietnamese) link

  Thay đổi dự kiến đối với ranh giới khu vực nghiên cứu

  Kế hoạch Vancouver (Vancouver Plan), được phê duyệt vào tháng 7 năm 2022, đưa ra một kế hoạch dài hạn cho Thành phố. Chúng tôi đang xem xét thay đổi ranh giới quy hoạch khu vực nghiên cứu để đưa vào một số khu vực được xác định là ‘các ngôi làng” trong Kế hoạch Vancouver.

  ‘Các ngôi làng’ trong Kế hoạch Vancouver được dự kiến định hướng xung quanh một tập hợp nhỏ các mục đích sử dụng thương mại và cộng đồng nhằm cung cấp việc làm, nhu cầu hàng ngày tại địa phương, cũng như tạo dựng địa điểm cộng đồng và kết nối xã hội. Các lựa chọn nhà ở mới, dưới dạng các nhà liền kề, nhà mặt phố, và các căn hộ thấp tầng lên đến 6 tầng, sẽ thu hút thêm nhiều người ở các độ tuổi, mức thu nhập và hoàn cảnh khác nhau vào cộng đồng.

  Tại giai đoạn Kế hoạch Dự thảo, các ranh giới khu vực nghiên cứu cuối cùng cho Quy hoạch Khu vực Nhà ga Rupert và Renfrew sẽ được xác nhận.

  Bản đồ thể hiện các Ngôi làng trong Kế hoạch Vancouver bằng màu xanh nhạt

  Bản đồ Khu vực Nhà ga Rupert và Renfrew thể hiện các ranh giới được cập nhật • 2023 年 1 月——民眾參與意見:分享您的意見! (Traditional Chinese)

  Share 2023 年 1 月——民眾參與意見:分享您的意見! (Traditional Chinese) on Facebook Share 2023 年 1 月——民眾參與意見:分享您的意見! (Traditional Chinese) on Twitter Share 2023 年 1 月——民眾參與意見:分享您的意見! (Traditional Chinese) on Linkedin Email 2023 年 1 月——民眾參與意見:分享您的意見! (Traditional Chinese) link

  我們想知道您對 Rupert 和 Renfrew 車站區域的未來有何想法,您可以透過多種方式表達意見,包括面對面或在網上分享您的看法。查看以下活動並選擇適合您的方式:

  • 社區調查問卷:透過 Shape Your City 提供,開放至 2023 年 2 月 28 日。(所有公眾活動都將提供紙質調查問卷)
  • 開放日活動:參與我們在 6 個活動站舉行的開放日活動,並就住屋、交通、經濟和文化空間等規劃主題發表意見。 您也有機會分享對您而言具有重要文化意義的地點和故事,幫助我們與 Still Moon Arts 一同創作反映多元化社區的公共藝術作品。工作人員將可與您進行一對一的對話,並回答有關規劃和規劃過程的任何問題。 參與開放活動:
   • 2 月 1 日 (星期三) 下午 5:30-8:30—Renfrew 社區中心
   • 2 月 4 日 (星期六) 下午1:00 – 4:00—Vancouver Technical Secondary
   • 2 月 6 日 (星期一) 下午5:30 – 8:30—Thunderbird 社區中心
   • 2 月 9 日 (星期四) 晚上6:00 – 8:00—Renfrew 公共圖書館
  • 流動社區辦公室:前往您附近的社區設施來與我們會面!我們會請您分享更多關於規劃區域中對您來說具有重要文化意義的地點和故事,並將提供紙質的問卷調查。工作人員會您解答任何與該規劃相關的問題。歡迎前來與我們會面:
   • 在整個 2 月的各種社區活動和便利設施中尋找工作人員!

  我們提供一系列無障礙支援以及翻譯和口譯服務。如果您需要任何支援服務,請聯絡: rupertrenfrewplan@vancouver.ca

 • 2023 年 1 月——公众参与反馈:分享您的意见!(Simplified Chinese)

  Share 2023 年 1 月——公众参与反馈:分享您的意见!(Simplified Chinese) on Facebook Share 2023 年 1 月——公众参与反馈:分享您的意见!(Simplified Chinese) on Twitter Share 2023 年 1 月——公众参与反馈:分享您的意见!(Simplified Chinese) on Linkedin Email 2023 年 1 月——公众参与反馈:分享您的意见!(Simplified Chinese) link

  我们想倾听您对 Rupert 和 Renfrew 车站区域的未来有何想法,您可以通过多种渠道,以面对面或在线方式分享您的意见。查看以下的活动并找到适合您的方式

  • 社区调查问卷:通过 Shape Your City 提供,开放至 2023 年 2 月 28 日。(所有公共活动都将提供纸质的调查问卷副本)
  • 开放日活动:加入我们在 6 处活动点举行的开放日/对公众开放参观活动,您可以针对住房、交通、经济和文化空间等规划主题发表意见。工作人员也可与您进行一对一的对话,并回答有关规划和规划过程的任何问题。参与开放活动:
   • 2 月 1 日(周三)5:30-8:30 pm——Renfrew 社区中心
   • 2 月 4 日(周六)1:00 - 4:00 pm——Vancouver Technical School
   • 2 月 6 日(周一)5:30 - 8:30 pm——Thunderbird 社区中心
   • 2 月 9 日(周四)6:00 - 8:00 pm——Renfrew 公共图书馆
  • 移动社区办公室:前往您附近的社区设施来与我们会面!我们会请您分享更多关于规划区域中对您来说具有重要文化意义的地点和故事,并将提供纸质的问卷调查副本。工作人员会向您解答任何与该规划相关的问题。敬请前来与我们会面:
   • 在整个二月的各种社区活动和设施中寻找工作人员

  我们提供一系列无障碍支持以及翻译和口译服务。如果您需要任何支持服务,敬请联系:rupertrenfrewplan@vancouver.ca

 • Tháng 01/2023 – Tiếp tục Mời gọi Kết Công chúng Tham gia: Hãy góp tiếng nói! (Vietnamese)

  Share Tháng 01/2023 – Tiếp tục Mời gọi Kết Công chúng Tham gia: Hãy góp tiếng nói! (Vietnamese) on Facebook Share Tháng 01/2023 – Tiếp tục Mời gọi Kết Công chúng Tham gia: Hãy góp tiếng nói! (Vietnamese) on Twitter Share Tháng 01/2023 – Tiếp tục Mời gọi Kết Công chúng Tham gia: Hãy góp tiếng nói! (Vietnamese) on Linkedin Email Tháng 01/2023 – Tiếp tục Mời gọi Kết Công chúng Tham gia: Hãy góp tiếng nói! (Vietnamese) link

  Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về tương lai của Khu vực Ga Rupert và Renfrew và quý vị có rất nhiều cách để đóng góp ý kiến, cả trực tiếp hay qua mạng. Quý vị hãy xem các hoạt động dưới đây và tìm các hoạt động phù hợp với quý vị:

  • Khảo sát Cộng đồng: Có sẵn trên diễn đàn Định hình Thành phố (Shape Your City) tới ngày 28 tháng 2 năm 2023. (Các bản in giấy của khảo sát sẽ có sẵn tại các sự kiện công cộng)
  • Tiếp tân: Hãy tham gia với chúng tôi cho một buổi tham quan tự do với 6 trạm hoạt động nơi quý vị có thể đưa ra ý kiến của mình về các chủ đề quy hoạch như nhà ở, giao thông, kinh tế và không gian văn hóa. Quý vị cũng sẽ có cơ hội chia sẻ về các địa điểm và câu chuyện quan trọng về mặt văn hóa đối với quý vị và giúp chúng tôi tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cộng đồng phản ánh cộng đồng đa dạng của khu phố với Still Moon Arts. Nhân viên sẽ sẵn sàng cho các cuộc trò chuyện trực tiếp và trả lời bất kỳ câu hỏi nào về kế hoạch và tiến trình quy hoạch. Hãy tham gia với chúng tôi tại một trong các buổi sau:
   • 5:30 - 8:30 tối, Thứ Tư, ngày 1 tháng Hai - Trung tâm Cộng đồng Renfrew (Renfrew Community Centre)
   • 1:00 - 4:00 chiều, Thứ Bảy, ngày 4 tháng Hai - Trường Kỹ Thuật Vancouver (Vancouver Technical School)
   • 5:30 - 8:30 tối, Thứ Hai, ngày 06 tháng Hai - Trung tâm Cộng đồng Thunderbird (Thunderbird Community Centre)
   • 6:00 - 8:00 tối, ngày 09 tháng Hai - Thư viện Công cộng Renfrew (Renfrew Public Library)
  • Văn phòng Cộng đồng Lưu động: Hãy ghé thăm một cơ sở cộng đồng ở gần quý vị! Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị chia sẻ thêm về các địa điểm và câu chuyện quan trọng về mặt văn hóa đối với quý vị trong khu vực quy hoạch và sẽ cung cấp các bản in giấy của khảo sát. Nhân viên sẽ ở đó để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về kế hoạch. Hãy ghé thăm chúng tôi tại:
   • Hãy tìm nhân viên tại các sự kiện và cơ sở cộng đồng khác nhau trong suốt tháng Hai!

  Chúng tôi có một loạt các phương án hỗ trợ cho người khuyết tật cũng như các dịch vụ dịch thuật / thông dịch. Nếu quý vị cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong số này, vui lòng liên hệ rupertrenfrewplan@vancouver.ca

 • Enero 2023 – Pagbabalik ng Pampublikong Engagement: Magsalita! (Tagalog)

  Share Enero 2023 – Pagbabalik ng Pampublikong Engagement: Magsalita! (Tagalog) on Facebook Share Enero 2023 – Pagbabalik ng Pampublikong Engagement: Magsalita! (Tagalog) on Twitter Share Enero 2023 – Pagbabalik ng Pampublikong Engagement: Magsalita! (Tagalog) on Linkedin Email Enero 2023 – Pagbabalik ng Pampublikong Engagement: Magsalita! (Tagalog) link

  Gusto naming makarinig mula sa inyo tungkol sa kinabukasan ng Lugar ng Rupert at Renfrew Station at maraming paraan para inyong maibahagi ang inyong mga ideya, sa personal man at online. Tingnan ang mga aktibidad sa ibaba at hanapin ang mga gagana para sa iyo:

  • Survey ng Komunidad: Available sa pamamagitan ng Shape Your City hanggang Pebrero 28, 2023. (Ang mga papel na kopya ng survey ay makukuha sa lahat ng mga pampublikong kaganapan)
  • Open House: Samahan kami para sa isang open house na sesyon na tatampok ng 6 na istasyon ng aktibidad kung saan maaari kang makapagsalita tungkol sa mga paksa sa plano tulad ng pabahay, transportasyon, ang ekonomiya at mga espasyong pang kultura. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong makapagbahagi ng mga lugar at mga kuwento na may pang-kulturang halaga sa inyo at tutulungan kaming lumikha ng piraso ng sining sa publiko ng komunidad na sumasalamin sa magkakaibang komunidad ng kapitbahayan kasama ang Still Moon Arts. May mga kawaning available para sa one-on-one na pakikipag-usap at para sagutan ang anumang mga tanong tungkol sa plano at proseso ng pagpaplano. Samahan kami sa isa sa mga sesyong ito:
   • 5:30 - 8:30 pm Miyerkules, Peb 1 - Renfrew Community Centre
   • 1:00 - 4:00 pm Sabado Peb 4 - Vancouver Technical School
   • 5:30 - 8:30 pm Lunes, Peb 6 - Thunderbird Community Centre
   • 6:00 - 8:00 pm Huwebes, Peb 9 - Renfrew Public Library
  • Mobile Community Office: Halika at bisitahin kami sa community facility na malapit sa inyo! Ipababahagi namin sa inyo ng higit pa ang tungkol sa mga lugar at kuwento na may pangkulturang halaga sa inyo sa lugar ng plano at magkakaroon kami ng mga papel na kopya ng survey na maaari ninyong makuha. Naroon ang mga kawani para sagutan ang alinman sa inyong mga tanong tungkol sa plano. Halika at bisitahin kami sa:
   • Maghanap ng mga kawani sa iba't ibang mga kaganapan sa komunidad at pasilidad hanggang Pebrero!

  May saklaw kami ng mga suporta sa pagiging accessible at serbisyong tagapag-salingwika / interpretasyong magagamit. Kung kailangan niyo ang alinman sa mga suportang ito, mangyaring kontakin ang rupertrenfrewplan@vancouver.ca.

 • December 2022 – Phase 1 Public Engagement: What we heard

  Share December 2022 – Phase 1 Public Engagement: What we heard on Facebook Share December 2022 – Phase 1 Public Engagement: What we heard on Twitter Share December 2022 – Phase 1 Public Engagement: What we heard on Linkedin Email December 2022 – Phase 1 Public Engagement: What we heard link

  Still Creek and its salmon-bearing sections, the connections to rapid transit, and neighbourhood parks that feature great views of the mountains are some of the things residents feel make the planning area unique. This spring we asked residents to tell us about their neighbourhood, what makes it special and what needs to be improved. We heard about the need for new housing options, more small-scale, neighbourhood retail and new spaces for arts and culture. More than 600 residents and organizations participated in engagement activities this spring including:

  • Community Survey (~300 responses)
  • Neighbourhood Asset Mapping (where participants were given a map and asked to point out places important to them, or places they think need to be improved) (~100 participants)
  • Open Houses and Pop-Ups (170 participants)
  • Meetings and workshops with equity-denied populations (80 participants)
  • Stakeholder meetings and interviews (~50 participants)

  We also asked the community for input on ideas raised during the Vancouver Plan engagement, including housing, economy, and transportation and public space. Responses were generally supportive, and we’ll be looking at some elements the community felt were missing, like the location of new housing options, and how to balance housing needs with the need for employment space in the next phase of public engagement.

  For more details about our first phase of engagement in spring 2022 including detailed results of the survey, neighbourhood asset mapping and meetings and workshops see either the full public engagement report or the summary report.

  Thanks to all who provided their time, energy, input and ideas during our first round of engagement on the Rupert and Renfrew Station Area Plan.

 • 2022 年 11 月 – 第 1 階段公眾參與:我們收集到的意見 (Traditional Chinese)

  Share 2022 年 11 月 – 第 1 階段公眾參與:我們收集到的意見 (Traditional Chinese) on Facebook Share 2022 年 11 月 – 第 1 階段公眾參與:我們收集到的意見 (Traditional Chinese) on Twitter Share 2022 年 11 月 – 第 1 階段公眾參與:我們收集到的意見 (Traditional Chinese) on Linkedin Email 2022 年 11 月 – 第 1 階段公眾參與:我們收集到的意見 (Traditional Chinese) link

  居民認為,Still Creek 及其三文魚洄游區、快速交通連接以及擁有美麗山景的社區公園是令這個規劃範圍獨一無二的因素。今年春天,我們請居民介紹自己所在的社區、其特別之處和需要改進的地方。我們瞭解到在新住屋選擇、較小型社區零售商鋪和新藝術和文化空間方面的需求。

  今年春天有超過 600 名居民和組織參加了公眾參與活動,其中包括:

  • 社區問卷調查(約 300 份回覆)
  • 社區資產地圖記錄(參與者拿到一份地圖並按要求標出他們認為重要的地點或需要改善的地點)(約 100 名參與者)
  • 開放日和快閃活動(170 名參與者)
  • 與被剝奪權利群組舉行會議和研討會(80 名參與者)
  • 利益相關方會議和訪問(約 50 名參與者)

  我們同時邀請社區居民就溫哥華計劃公眾參與期間所收到的觀點提供意見,包括住屋、經濟、交通和公共空間等問題。所收到的回覆普遍表示支持,我們將深入研究居民認為在社區中較為缺少的因素,例如新住屋選擇的位置,以及如何在下一階段的公眾參與中平衡住屋需求和就業空間需求。有關我們在 2022 年春季第一階段公眾參與的更多詳細資料,包括問卷調查的詳細結果、社區資產地圖記錄以及會議和研討會,請參閱相關報告

  對於在 Rupert 和 Renfrew 車站範圍規劃的第一輪公眾參與期間提供時間、精力、意見和構思的所有人士,我們深表感謝。

 • 2022 年 11 月 – 第 1 阶段 公众参与:我们收集到的意见包括 (Simplified Chinese)

  Share 2022 年 11 月 – 第 1 阶段 公众参与:我们收集到的意见包括 (Simplified Chinese) on Facebook Share 2022 年 11 月 – 第 1 阶段 公众参与:我们收集到的意见包括 (Simplified Chinese) on Twitter Share 2022 年 11 月 – 第 1 阶段 公众参与:我们收集到的意见包括 (Simplified Chinese) on Linkedin Email 2022 年 11 月 – 第 1 阶段 公众参与:我们收集到的意见包括 (Simplified Chinese) link

  居民认为,Still Creek 及其三文鱼洄游区、与快速交通的连接以及拥有美丽山景的社区公园是使得本规划区域独一无二的因素。今年春天,我们请居民介绍自己所在的社区、其特别之处和需要改进之处。 我们了解到了在新住房选择、较小型社区零售商铺和新艺术和文化空间方面的需求。

  今春有超过 600 名居民和组织参加了公众参与活动,其中包括:

  • 社区问卷调查(约 300 份回复)
  • 社区资产地图标记(参与者拿到一份地图并按要求标出他们认为重要的地点或需要改善的地点)(约 100 名参与者)
  • 开放日和快闪活动(170 名参与者)
  • 与被剥夺权利人群举行会议和研讨会(80 名参与者)
  • 利益相关方会议和访谈(约 50 名参与者)

  我们还邀请社区居民就温哥华计划公众参与期间所收到的想法提供意见,包括住房、经济、交通和公共空间等问题。所收到的回复普遍表示支持,我们将深入研究在社区中被认为较为缺少的一些因素,例如新住房选择的位置,以及如何在下一阶段的公众参与中平衡住房需求和就业空间需求。 有关我们在 2022 年春季第一阶段公众参与的更多详细信息,包括问卷调查的详细结果、社区资产地图标记以及会议和研讨会,请参阅相关报告

  对于在 Rupert 和 Renfrew 车站区域规划的第一轮公众参与期间提供时间、精力、意见和想法的所有人士,我们深表感谢。

 • Tháng 11 năm 2022 – Xin ý kiến Công chúng Giai đoạn 1: Những gì chúng tôi đã nghe được (Vietnamese)

  Share Tháng 11 năm 2022 – Xin ý kiến Công chúng Giai đoạn 1: Những gì chúng tôi đã nghe được (Vietnamese) on Facebook Share Tháng 11 năm 2022 – Xin ý kiến Công chúng Giai đoạn 1: Những gì chúng tôi đã nghe được (Vietnamese) on Twitter Share Tháng 11 năm 2022 – Xin ý kiến Công chúng Giai đoạn 1: Những gì chúng tôi đã nghe được (Vietnamese) on Linkedin Email Tháng 11 năm 2022 – Xin ý kiến Công chúng Giai đoạn 1: Những gì chúng tôi đã nghe được (Vietnamese) link

  Cải tạo dòng Still Creek và các đoạn có nhiều cá hồi, các phần kết nối với hệ thống giao thông công cộng nhanh (rapid transit) và các công viên nằm trong khu phố có tầm nhìn đẹp ra phía núi là một số yếu tố khiến cho cư dân cảm thấy khu quy hoạch độc đáo. Mùa xuân này, chúng tôi đã yêu cầu cư dân cho chúng tôi biết về khu phố của mình, điều gì làm cho khu phố đó trở nên đặc biệt và cần cải thiện những gì. Chúng tôi đã nghe nói về sự cần thiết phải có các lựa chọn nhà ở mới, quy mô nhỏ hơn, trung tâm bán lẻ trong khu phố và không gian mới dành cho nghệ thuật và văn hóa.

  Hơn 600 cư dân và tổ chức đã tham gia vào các hoạt động xin ý kiến công chúng vào mùa xuân này bao gồm:

  • Khảo sát Cộng đồng (~300 câu trả lời)
  • Lập bản đồ Công trình Khu phố (trong đó người tham gia được phát một tờ bản đồ và được yêu cầu chỉ ra những địa điểm quan trọng đối với họ hoặc những nơi họ cho là cần được cải thiện) (~100 người tham gia)
  • Các buổi Trình bày và Quảng bá (170 người tham gia)
  • Các cuộc họp và hội thảo với những người bị đối xử bất công (80 người tham gia)
  • Các cuộc họp và phỏng vấn các bên liên quan (~50 người tham gia)

  Chúng tôi cũng yêu cầu cộng đồng đóng góp ý kiến về các ý tưởng được nêu ra trong quá trình xin ý kiến công chúng cho Quy hoạch Vancouver, bao gồm nhà ở, kinh tế, giao thông và không gian công cộng. Các ý kiến phản hồi nói chung là ủng hộ và chúng tôi sẽ xem xét một số yếu tố mà cộng đồng cảm thấy còn thiếu, như vị trí của các lựa chọn nhà ở mới và cách cân bằng nhu cầu nhà ở với nhu cầu không gian làm việc trong giai đoạn tiếp theo của tiến trình xin ý kiến công chúng. Để biết thêm thông tin chi tiết về giai đoạn xin ý kiến công chúng đầu tiên của chúng tôi vào mùa xuân năm 2022, bao gồm kết quả khảo sát chi tiết, lập bản đồ công trình khu phố cũng như các cuộc họp và hội thảo, hãy xem báo cáo xin ý kiến công chúng.

  Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, sức lực, cung cấp ý kiến đóng góp và ý tưởng của mình trong giai đoạn xin ý kiến công chúng đầu tiên của chúng tôi về Quy hoạch Khu vực Ga Rupert và Renfrew.

 • Nobyembre 2022 – Yugto 1 Pakikipag-ugnay sa Publiko: Ano ang aming narinig (Tagalog)

  Share Nobyembre 2022 – Yugto 1 Pakikipag-ugnay sa Publiko: Ano ang aming narinig (Tagalog) on Facebook Share Nobyembre 2022 – Yugto 1 Pakikipag-ugnay sa Publiko: Ano ang aming narinig (Tagalog) on Twitter Share Nobyembre 2022 – Yugto 1 Pakikipag-ugnay sa Publiko: Ano ang aming narinig (Tagalog) on Linkedin Email Nobyembre 2022 – Yugto 1 Pakikipag-ugnay sa Publiko: Ano ang aming narinig (Tagalog) link

  Ang Still Creek at ang mga seksiyon nitong may salmon, ang mga koneksiyon sa rapid transit, at mga parke sa kapitbahayan na nagtatampok ng mga napakagandang tanawin ng mga bundok ay ilan sa mga bagay na sa palagay ng mga residente ay rason kung kaya kakaiba ang lugar ng pagpaplano. Noong tagsibol, inalok namin ang mga residenteng sabihin sa amin ang tungkol sa kanilang kapitbahayan, at kung bakit ito espesyal at kung ano ang dapat pabutihin. Narinig namin ang tungkol sa pangangailangan sa mga bagong opsiyon sa pabahay, mas maraming maliit na tingian sa kapitbahayan, at mga bagong espasyo para sa sining at kultura.

  Mahigit 600 residente at mga organisasyon ang lumahok sa mga aktibidad sa pakikipag-ugnay noong tagsibol, kabilang ang:

  • Survey sa Komunidad (~300 sagot)
  • Pagmamapa ng Ari-arian ng Kapitbahayan (kung saan binigyan ang mga kalahok ng mapa at pinaturo ang mga lugar na mahalaga sa kanila, o mga lugar na sa palagay nila ay kailangang mapapabuti) (~100 kalahok)
  • Mga Open House at Pop-Up (170 kalahok)
  • Mga pakikipagpulong at workshop sa mga populasyong tinanggihan ng kapatasan (80 kalahok)
  • Mga pakikipag-pulong at panayam sa Stakeholder (~50 kalahok)

  Hiningan din namin ang komunidad ng input sa mga ideya na ipinaalam sa pakikipag-ugnay sa Vancouver Plan, kabilang ang pabahay, ekonomiya, at transportasyon at pampublikong espasyo. Ang mga sagot sa pangkalahatan ay nagbibigay ng suporta, at titingnan namin ang ilang mga elemento na sa palagay ng komunidad ay kulang, tulad ng lokasyon ng mga bagong opsiyon sa pabahay, at kung paano babalansihin ang mga pangangailangan sa pabahay sa pangangailangan sa espasyo sa pag-empleyo sa susunod na yugto ng pampublikong pakikipag-ugnayan. Para sa higit pang mga detalye tungkol sa aming unang yugto ng pakikipag-ugnay sa tagsibol ng 2022 kasama ang mga detalyadong resulta ng survey, pagmamapa sa ari-arian ng kapitbahayan at mga pakikipagpulong at mga workshop, tingnan ang ulat sa pakikipag-ugnay.

  Salamat sa lahat ng naglaan ng kanilang oras, enerhiya, input at mga ideya sa ating unang round ng pakikipag-ugnay tungkol sa Plano sa Lugar ng Istasyon ng Rupert at Renfrew.

Page last updated: 24 May 2024, 04:59 PM